Rollformulär

Fornsagas rollformulär har förändrats avsevärt från de första prototyperna som gjordes i Excel. De största och mest vitala delarna har funnits med genom hela processen men det är många smådetaljer som ändrats över tiden (som ni kommer att se). Frågan kring hur rollformuläret ska se ut kan verka obetydlig eller rent praktisk men den har kanske större inflytande över spelet än vad man tror. Det visar sig att rollformuläret är det första många tittar på för att skapa sig en uppfattning om vad ett rollspel handlar om. Jag slängde ut frågan ”Vad är det första ni vill veta om ett nytt rollspel?”Rollspel.nu och fick en hel drös intressanta svar, där detta var ett av de vanligaste.

I en intervju med Fred Hicks (en av skaparna av spelsystemet Fate) tar Narrative Control upp en riktlinje som lyder:

The Character Sheet should be a love letter to the GM. ’I love you, but do these things and I’ll love you even more’.

Rollformulärets främsta funktion är enligt den här devisen att visa för spelledaren vad spelaren vill med sin rollperson. För att snabbt kommentera hur Fates rollformulär ser ut kan man sammanfatta det som nedskalat, enkelt och tydligt. De använder s.k. aspects som är det verktyg som spelarna och spelledaren använder för att driva berättelsen och skapa intressanta motsättningar och hinder för rollpersonerna. De har också ett system med Fate-tokens som är en form av belöning för att din rollperson spelar på sina aspects. Dessa kan sedan lösas in för att lyckas bättre med sina förehavanden under spelets gång och ger på så sätt incitament att spela rollpersonen på ett initiativtagande, icke-restriktivt sätt och fokusera på att hela tiden spela rollpersonen utefter sina aspects.

Eftersom Fornsaga är sprunget ur rena stridssystem som Drakar och Demoner, World of Darkness och One-Roll Engine är det naturligt att egenskaper och färdigheter har fått ta ganska stort utrymme på rollformuläret. Tanken blev därför att samla alla regeltekniska värden på första sidan och sedan lägga till en baksida med mer mjuka värden som kan fungera som en indikation på vad spelaren vill och vara till stöd för själva rollspelandet av rollpersonen.

formulär 3

I den tredje iterationen av rollformuläret lades så kolumnen Förbundet till. Det är en spin-off på Dungeon Worlds bonds-system och ämnar till att skapa backstory och styra och tydliggöra relationerna mellan spelarna under spelets gång. Detta har under speltestningen fungerat bra även om de stora frågorna ”Vad räknas som ett band?” och ”Hur omfattande måste ett band vara?” har förekommit frekvent. Det verkar dock vara något som blir lättare och mer tydligt allteftersom man märker vad som funkar och inte.

Till de senaste versionerna av rollformuläret frångicks äntligen Excel-arkens fyrkantiga värld och dessa skapades istället i Photoshop. Nu fick ikoner och symboler ersätta de rubriker som jag tidigare arbetat med för att försöka minimera platsen varje enhet tog upp och minimalisera utseendet.

Rollformulär 2016-05-12

Som ni ser minskade inte enheternas upptagande av plats nämnvärt men designmässigt blev det ett riktigt lyft. Alla ikoner har hämtats från The Noun Project och är Creative Commons-licensierade.

Härifrån har steget sedan varit att ytterligare karva bort de delar som inte är nödvändiga och addera de som är det. Anteckningar har t.ex. visat sig ta så mycket plats att de huvudsakligen görs på separata papper och karaktärsbeskrivningen är nu istället integrerad i egenskaperna. Därtill har säsonger introducerats och med dem, resurser.

Men faktum kvarstår att även i detta senaste utkast av rollformuläret är de mjuka värdena hos rollpersonerna inte uttryckta mer än i förbundsfältet och den stora frågan (för att knyta an till devisen om rollformuläret som ett kärleksbrev) är väl egentligen fortfarande ”Vad vill jag som spelare förmedla till min spelledare?”. Det framgår redan tydligt vad rollpersonerna är bra respektive dåliga på. Det framgår vilka relationer de har till medspelarnas rollpersoner men det framgår inte av rollformuläret vad som är USP:en med rollpersonen.

Under mina spelpass har jag därför kompletterat med mycket meta-snack där jag pratat med spelarna om deras rollpersoner och vad de vill med dessa. Det har varit bra och många gånger nödvändiga samtal men  ifall det bör formaliseras och finnas med på rollformuläret är jag fortfarande kluven till.

Frågorna har exempelvis varit:

  • ”Vad tänker du dig att din rollpersons berättelse handlar om?”
  • ”Vad tycker du är det viktigaste elementet hos din rollperson för att du ska ha kul när vi spelar?”
  • ”Beskriv din rollperson med en mening.”
  • ”Vad är din rollpersons målsättning för tillfället? Vad är det viktigaste för henom?”
  • ”Vad tycker du om berättelsen vi har skapat så här långt? Är den intressant för dig?”

Det är dock fortfarande lång väg kvar innan rollformuläret ska huggas i sten och det kommer fortsätta att tweakas och justeras kontinuerligt. En idé är att låta de hårda värdena bli sekundära genom att lägga dem på sida 2 (Nu är det iofs bara ett papper så fram och bak är ju lite flytande – frågan är kanske snarare vilken av sidorna som spelarna tenderar att ha uppåtvänd).

Ikoner: Erkännande

Leave a Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *