Nytt poddavsnitt om att prata med sin grupp

Rollspelsfikas senaste avsnitt är ett semi-snack-/semi-AP-avsnitt. Vi har bjudit in Fredrik som vi spelar actual play tillsammans med för att ha ett snack om vår upplevelse såhär långt. Det verkar som att vi inte är helt nöjda med upplevelsen vi haft hittills och nu tar vi tjuren vid hornen och pratar om det.

Det är inte nödvändigtvis ett bra exempel på hur man pratar med sin grupp, men det är i alla fall ett exempel! Håll till godo!

Sagan om Det externa hotet™

Det var en gång ett gäng rollpersoner, med mer eller mindre koppling till varandra, som levde sina liv i någotsånär frid och fröjd. Men så en dag inträffade något märkligt – detta var början på något som skulle visa vara mycket större än vad det först verkade! De hade aldrig kunnat ana att det var Det externa hotet™ som låg bakom alltihop!

Efter många om och men (läs: hinder/pussel/fajter) lyckades dock rollpersonerna förstå vad som var i görningen, hitta ett sätt att stoppa Det externa hotet™ och slutligen verkställa planen med önskad effekt. De hade räddat dagen!

Sen levde rollpersonerna lyckliga… ett litet tag tills Det externa hotet™ återkom i en annan skepnad i nästa spelmöte.

Det var sagan om Det externa hotet™.

För mig var det här konceptet ett fullt fungerande upplägg fram tills jag hade läst lite olika fornsagor (och böcker inspirerade av dessa). Det öppnade mina ögon för att det stereotypa externa hotet är långt från det enda sättet att driva ett narrativ.

Traditionella rollspel och färdigskrivna äventyr till dessa har ofta den här typen av upplägg. Allas vår älskade förebild Sagan om ringen har också den här berättelsestrukturen. För det finns egentligen ingen koppling mellan Sauron och Frodo – förutom att Frodo av en märklig händelse kommer över Saurons ring. Men Frodo har egentligen ingen koppling till vare sig ringen eller Sauron. Den enda relationen mellan protagonist och antagonist i det här fallet är att Sauron vill döda/förslava alla (vilket ju då också omfattar Frodo) vilket på så sätt förhindrar Frodo från att göra det annars mest logiskt riktiga: att lämna tillbaks ringen. Saurons fullkomligt onyanserade ondska och hans jakt efter världsherravälde är den enda anledningen till att Frodo skulle vilja engagera sig i kampen mot Sauron. Sauron är med andra ord (ur Frodos perspektiv) helt och hållet ett externt hot utan koppling till honom själv.

I exempelvis Dungeon World finns det ett koncept som heter Grim portents, the impending doom. Det hjälper SL att besvara frågan ”vad händer om rollpersonerna inte gör någonting?”. Det är tillika en fråga som många äventyrsskapare brukar vara noggranna med att besvara. Det är ett sätt att skapa angelägenhet för rollpersonerna att ta sig an äventyret – något som i sin frånvaro riskerar att omkullkasta hela berättelsen.

Men om vi då jämför med de gamla fornsagorna så är den första utmärkande detaljen att där sällan finns några externa hot. Visst kan det hända externa tråkigheter som att en snöstorm bringar någon om livet eller att folk har otur och avlider av sjukdomar och skador, men själva berättelsetråden spinner rollpersonerna själva. Det som är viktigt för berättelsen föds i regel av att någon vill ha något av någon annan. På så sätt försätter de sig själva i utsatta situationer, som aldrig hade uppstått ifall rollfigurerna bara agerat rationellt och skött sig själva. Men människor är inte rationella (trots att många rollspel med fokus på player skill uppmuntrar detta) och de befinner sig inte i ett socialt vakuum. Människor vill ha saker av irrationella anledningar, känslor driver oss till handlingar som vi inte kan försvara i efterhand, och folk tappar kontrollen och gör sådant som de senare ångrar. Och allt detta får sociala konsekvenser.

Med andra ord klarar de gamla fornsagorna att driva ett narrativ helt och hållet med rollfigurernas hjälp. Motorn ligger i rollpersonernas personlighet: vad de bryr sig om, vad de vill göra, deras värderingar, erfarenheter osv. Hade rollfigurerna helt saknat personlighet hade de inte haft anledning att göra något alls förutom att hålla sig vid liv. Och nu blir det visst lite filosofiskt, för man landar på något sätt i frågeställningen vad rollpersonerna ser som meningen med sina liv: vad vill de åstadkomma, och vad är de villiga att kämpa och riskera sina liv för?

I Fornsaga är det i mångt och mycket den här frågeställningen som man utforskar, men inte enbart. Det bygger också på en mekanik som kommer från Ron Edwards koncept med kickers. Under rollpersonsskapandet bygger man upp ett utgångsläge där normalläget har rubbats på ett sätt som gör att rollpersonerna inte kan fortsätta att leva som vanligt. De börjar mitt i en ny situation som de inte kan återvända ifrån eller ta sig ur lättvindigt. Kickern kallas i Fornsaga för traumatisk händelse och är även ett sätt för spelarna att få berättelsen att handla om det de är intresserade av. För den traumatiska händelsen är teoretiskt sett det som deras berättelse kommer att handla om i första hand. Och visst skulle den traumatiska händelsen kunna vara ett externt hot – men genom att det skapas utifrån rollpersonen så kommer det alltid att vara angeläget för henom på ett personligt plan!

Ur ett större perspektiv handlar Fornsagas berättelser snarare om hur och var rollpersonen hittar det nya normalläget i livet än om kampen mot det externa hotet. Möjligen uppstår heller inget nytt normalläge och det är fine, för om/när det väl uppstår så är det troligen också slutet på berättelsen. För vem vill spela en berättelse där man bara går i samma gamla vanliga spår? Vem hade gillat Sagan om ringen ifall Frodo bara höll på att påta i sin trädgård och rökte piptobak genom hela berättelsen? Och observera nu att detta faktiskt är precis vad rollfiguren själv helst vill! Det uppstår alltså en fundamental konflikt mellan spelare och rollperson när det gamla normalläget finns kvar – spelaren vill bibehålla det rubbade läget eftersom det leder till hen får uppleva en massa intressanta situationer, medan rollpersonen bara vill tillbaka till sitt normalläge!

Så, om man drar undan mattan under rollpersonernas fötter redan från början, genom att skapa ett utgångsläge där hen aldrig kan återvända till det gamla normalläget, så gör man spelaren en tjänst eftersom hen därefter inte längre behöver ha normalläget som underförstådd målsättning för rollpersonen. Hen kan hädanefter själv justera i vilken takt hen vill hitta ett nytt normalläge (och således också justera hur lång berättelsen blir).

Sammanfattningsvis: Det är det rubbade normalläget som gör berättelsen intressant – men det måste inte rubbas av ett externt hot. Rollpersonerna har en enorm potential inom sig, allt man behöver är ett regelverk som belyser detta.

Bild: Nøkken av Theodor Kittelsen.

”Hur” & ”vad” man spelar

Om man liknar spelskapande vid bildkonst så är det precis lika omöjligt för konstnären att kontrollera hur en betraktare ska uppleva verket som det är för en spelskapare att kontrollera hur en spelare ska uppleva spelet – eftersom det är helt beroende på betraktarens/spelarens referensramar. Det enda skaparen har att arbeta med är vad – vad man spelar liksom vad man betraktar – föremålet (boken/tavlan).

Men bara utifrån att titta på föremålet går det inte att säga hur det kommer att spelas eller hur det kommer att upplevas. Allt man kan säga är vad det är. Och i spelens fall så är det här som speltestande kommer in i bilden. Speltestande handlar inte i första hand om att se ifall reglerna funkar som tänkt eller ifall de är tillräckligt balanserade – det handlar om att spelskaparen ska få sig en uppfattning om hur spelet spelas. Att få en inblick i de oöverskådliga mikrosituationer som uppstår till följd av spelarnas interaktion genom spelmekaniken, och som skapar (för spelupplevelsen ovärderliga) känslor hos spelarna.

För det är just i den där skärningspunkten när spelare möter spel – när hur uppstår – som spelens magi också visar sig! Det är då man har möjlighet att se vad som gör vissa spel riktigt bra. Det kan vara något så enkelt som den oro och ovisshet som uppstår när man väntar på sin tur och hoppas på att ingen annan ska ta det där kortet som man behöver (som i Ticket to Ride).

Om vi nu tar brädspelet schack som exempel. Det är ett spel som funnits i över tusen år. Varför tröttnar inte folk? Om man bara tittar på vad det är så går det ganska snabbt:

  • Ett bräde med 64 rutor
  • 6 olika sorters pjäser som kan röra sig på varsitt sätt
  • En startuppställning

Det finns ingen berättelse som hör till, inget narrativ som skapar mervärde. Det är bara spelmekanik som spelarna använder för att interagera med varandra.

Och visst, schack är ett oerhört välbalanserat spel där det inte finns någon optimal strategi, och nog skulle man kunna räkna sig fram till detta utan att speltesta – MEN ingen hade vetat ifall spelet upplevdes som kul eller intressant av någon förrän det hade speltestats. Även om en spelidé låter intressant så går det inte att bekräfta att utförandet (dvs vad det slutligen blev av spelet) skapar en upplevelse som lever upp till de förväntningar som finns på spelidén.

Varför skriver jag det här, kan man då avsluta med att undra. Jag tror att jag vill förmedla två saker:

  1. någon sorts positiv upptäckaranda när det kommer till att prova nya spel
  2. en uppmaning till spelskapare att verkligen speltesta sina spel

När man skapar/tittar på ett nytt spel så kan man aldrig veta vilken upplevelse det kommer att frambringa förrän man provat det. Det går inte att bara titta på vad det är.

Bild: Andersnatten av Theodor Kittelsen

Spelledare sökes!

Här är en shout-out till alla er som ska till Gothcon och som är sugna på att spelleda där. Vi kommer att hålla ett par spelpass med Fornsaga och hoppas kunna bidra med ett lite annorlunda arrangemang som är story-now istället för story-before. Story-now betyder alltså att det inte finns ett förskrivet scenario utan att man utifrån förberedelserna under spelpasset skapar innehållet tillsammans med spelarna. Fördelen med det är att du inte behöver läsa in dig på ett förskrivet scenario men å andra sidan kommer det att utmana din improvisationsförmåga lite mer.

Om det här låter intressant hade vi blivit jätteglada ifall ni ville spelleda med oss! Skicka ett meddelande så lovar vi att berätta mer och förbereda er så gott vi kan, och har ni generella frågor så får ni gärna ställa dem här i kommentarerna.

Spelledare får förutom Gothcons vanliga förmåner Fornsaga som PDF i förväg, samt möjlighet att köpa boken till självkostnadspris på konventet (vill ni spelleda två pass får ni boken gratis!). Här finns grundpremissen för spelpasset och här finns snabbstarts-arketyperna som vi kommer att använda oss av.