Poddarträff på Medeltidsveckan

Jag besökte Medeltidsveckan i Visby under 9-12 augusti. En fantastisk folkfest som gav ordentligt med mersmak. Vi var ett gäng från Discord-servern Svenska rollspelspoddar som sammanstrålade vid stranden utanför stadsmuren och pratade om allt mellan en halvmeter grillspett till inspelningsteknik.

Jag kan varmt rekommendera att ansluta sig till Discord-servern, där kan du vara med att snacka teori, spela rollspel via röstchatt, tips om poddar och diskutera olika rollspelsrelaterade ämnen. Välkommen!

Karaktärens inre resa

Låt oss inleda med det här videoklippet (se det, det är väl värt de 15 minutrarna!):

Denna modell i kombination med den här artikeln (edit: eller den här videon) ledde mig och Daniel Strömholm fram till en liten struktur som skulle kunna användas som bas för story-now-spel (speltestat 2 ggr i skrivande stund).

Obs: under resten av inlägget kommer ”character arc” vara synonymt med ”karaktärens inre resa”.

De fem aspekterna

Den inre resan använder sig av fem aspekter hos karaktären. Tre bestäms i förhand och två under spelets gång.

Bestäms i förväg:

 • Begäret: Det som är rollpersonens huvudsakliga motivation till förändring.
 • Lögnen: En oriktig verklighetsuppfattning. Lögnen är det som hindrar rollpersonen från att få det hen begär.
 • Liket (i garderoben): En traumatisk händelse eller motsvarande. Liket är anledningen till att rollpersonen tror på lögnen.

Bestäms under spelets gång:

 • Kravet: Det som rollpersonen måste förstå/lära sig för att kunna få det hen begär. Det uppfylls till följd av att lögnen prövas under berättelsens gång.
 • Priset: Den konsekvens som rollpersonen måste hantera till följd av att hen fått det hen begär.

Resans fyra akter

Akt 1 – Introduktion

Rollpersonen är i en bekant omgivning/situation. Rollpersonen är reaktiv.

Aspekter i fokus:

 • Lik
 • Lögn
 • Begär

Spelaren: ska visa hur liket är anledningen till att rollpersonen tror på lögnen.

Spelledaren: ska visa hur lögnen hindrar rollpersonen från att få det hen begär.

Bestäm varandras krav efter första akten.

Akt 2 – Upptrappning

Rollpersonen träder in i en främmande omgivning/situation. Rollpersonen är fortfarande reaktiv.

Aspekter i fokus:

 • Lögn
 • Begär
 • Krav

Spelledaren: ska pröva lögnen genom att erbjuda det rollpersonen begär.

Spelaren: ska inte tillåta rollpersonen att få det hen begär, utan istället visa hur prövningarna av lögnen leder till att kravet uppfylls.

Akt 3 – Klimax

Rollpersonen är i en främmande omgivning/situation. Rollpersonen övergår till att vara proaktiv.

Aspekter i fokus:

 • Krav
 • Begär
 • Pris

Spelaren: ska visa hur uppfyllandet av kravet tillåter rollpersonen att äntligen få det hen begär.

Spelledaren: ska visa hur tillfredsställelsen av begäret också för med sig ett högt pris.

Bestäm varandras pris under tredje akten.

Akt 4 – Avslutning

Rollpersonen återvänder till sin bekanta omgivning/situation. Rollpersonen är nu proaktiv.

Aspekter i fokus:

 • Krav
 • Pris
 • Lik

Spelaren: ska visa hur rollpersonen har förändrats till följd av kravet och priset.

Spelledaren: ska visa hur den bekanta omgivningen reagerar på rollpersonens förändring, samt om möjligt erbjuda rollpersonen tillfälle att konfrontera liket (nu när lögnen är borta).

Ett exempel:

 • Rollpersonen begär respekt/social status
 • Liket är att rollpersonen vuxit upp i skuggan av sitt ”perfekta” storasyskon, som har varit en (dålig) förebild för rollpersonen.
 • Lögnen är att rollpersonen är övertygad om att hen inte passar in någonstans.
 • Kravet är att rollpersonen ser sitt egenvärde (och eventuellt hittar en ny vettig förebild)
 • Priset kan t ex visa sig vara att hen förlorar kontakten med resten av sin familj

Ett annat exempel:

 • Rollpersonen begär förmågan att påverka sin egen livssituation.
 • Liket är att hen vuxit upp hos fosterföräldrar som inte bryr sig om henom.
 • Lögnen är att hen är en nolla / ingen speciell
 • Kravet är att hen utbildar sig till trollkarl
 • Priset är att hen blir jagad av Voldemort och utsätts för en massa andra faror.

Om ni får tillfälle att speltesta det här upplägget så hör av er och berätta hur det gick!