Kickstarter vecka #2

Första veckan av kickstarterkampanjen är till sin ände och vi är två tredjedels väg upp till första extramålet! Heja!

Det är med stor förväntan vi ser fram emot att nå upp till 30 000. Det kommer nämligen möjliggöra att vi kan önska helt nya motiv från Dag Frognes. Vi tänker djupa skogar, människor i vardagskonflikter, romanser, blodsfejder, skogsväsen och trolldom.

Vad vill ni se mer av bland illustrationerna? Skriv en kommentar här eller på kickstartern!

Vad har ni velat veta mer om?

Vi har under den gångna veckan fått en hel del feedback och frågor. Vi tänkte summera upp de tankar och funderingar ni haft och ge svar på tal!

Vad är det man får uppleva i Fornsaga?

I Fornsaga spelar ni ett förbund (tänk: fellowship), ett följe bundsförvanter som är knutna till varandra genom ett nät av relationer. Ni har var och en era egna karaktärsdrag som definierar vem ni är och som är grunden till varför ni handlar som ni gör. Det ni alla har gemensamt är att sagan handlar om er. I början av spelet har ni nyss upplevt traumatiska händelser. Dessa är språngbrädan från vilken ni börjar att skapa drama för er själva och varandra. Ni utforskar således inte bara berättelsens olika trådar utan samtidigt även vem ni är, era övertygelser, era relationer till varandra och vad ni är kapabla till.

Kan ni beskriva spelsystemet närmare?

Fornsagas resolveringssystem har ett traditionellt upplägg med egenskaper och färdigheter som är lätt att förstå och tillämpa. Systemet har dock ett narrativt fokus och är i huvudsak ett verktyg för att hjälpa deltagarna omsätta tärningsslagen till händelser som driver berättelsen vidare. I likhet med Dungeon World (m fl) jobbar spelledaren med komplikationer som eskalerar berättelsen. Mer ingående tankar och principer relaterat till regelsystemet finns här.

  • Hur hjälper regelverket mig som spelledare?

Spelet har utvecklats för att facilitera Story now (men kan även spelas med färdigskrivna äventyr) vilket har ställt höga krav på regelsystemet och dess komplexitet. Resolveringssystemet fungerar som en enkel men stabil bas som skapar lekutrymme i vilket spelledaren m h a en uppsättning riktlinjer kan improvisera utifrån. Regelverket ska avlasta och underlätta för spelledaren och samtidigt vara så nätt att det inte kommer i vägen för spelarnas upplevelse av berättelsen.

  • Hur fungerar karaktärsdragen?

Karaktärsdragen är de delar som utgör en rollpersons personlighet. De ska vara kopplade till rollpersonens värderingar eller förhållningssätt till omvärlden och kan vara uttryckta som ordspråk, kärnfulla citat eller bara en kort, tydlig beskrivning. T ex

”blod är tjockare än vatten” / ”släkten kommer alltid i första hand”

”man ska alltid lita på sina instinkter”

”är svag för vackra ting (eller personer)”

  • Vad är övertygelser som man kan se på rollformuläret?

Övertygelserna är en valbar utökning av spelet för de som vill ha regler för att hantera psykiska påfrestningar. När man hamnar i en situation där man ifrågasätter sina övertygelser slår man tärning för att utröna hur den aktuella situationen påverkar rollpersonen.

Det har även kommit in lite mer generella frågor, och svaren på dessa hittar ni i kickstarterns FAQ. Där finns t ex svar på

  • när man anger vilket namn som ska stå i boken
  • om det kommer skapas fler tillbehör och supplement till spelet
  • hur knutet regelsystemet är till järnåldern
  • om det kommer göras en engelsk översättning

Dela gärna det här inlägget på era sociala medier och hjälp oss fortsätta sprida kickstartern. Bjud gärna in er själva och era vänner till facebook-sidan om ni inte redan gjort det!

Och återigen, tack till alla er som stödjer projektet!

Bild: Mist av Dag Frognes. Beskuren.

2 kommentarer

  1. Jag skulle vilja ha illustration där flera karaktärer sitter kring en eld och för en hetsig diskussion 🙂
    Eller kanske en där någon försöka läka en skadad men hjälp av någon örtblandning

Leave a Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *