Full fart mot lansering

Här kommer en uppdatering så att ni vet hur arbetet med Fornsaga framskrider och hur planeringen ser ut framöver.

Projektet har haft paus under augusti månad för att möjliggöra en flytt. Från och med september är arbetet dock åter vid full kapacitet. Det har än så länge inte uppstått några direkta hinder, men däremot har vi fortsatt att revidera regelsystemet allteftersom nya förbättringar hittats.

De största förändringarna som skett är att stridssystemets struktur kortats ned och förenklats, samt att tärningslagen nu är förklarade och uppdelade på ett enklare och mer lättförståeligt sätt. Hädanefter ligger fokus på att förenkla och skala bort sådant som inte känns helt rätt, samt att skriva alla de exempel som ännu saknas.

I övrigt kan vi med viss optimism säga att det fortfarande finns hopp om att tidsplanen kan hålla. Planeringen ser ut som följer.

September

Mål: Färdigställa texten rörande rollpersonen, tärningssystemet, stridssystemet och spelledandet. Välja illustrationer och göra preliminär layout för dessa kapitel.

Deadlines

  • 20:e – Enkäter skickas ut för att få klart leveransadresser, namn till tack-kapitlet, m m.
  • 26:e – illustrationer i högupplöst format har beställts.
  • 29:e – En första version av pdf klar.

Oktober

Mål: Färdigställa texten rörande tillvalsregler och appendix. En sista genomgång av texten, slutgiltigt urval av illustrationer och slutgiltig layout.

Deadlines

  • 6:e – Första pdf-versionen skickas ut. Möjlighet att komma med feedback.
  • 20:e – Sista dagen att skicka feedback.
  • 27:e – Redo för att trycka provex.
  • 30:e – Extramaterialet till samlarna beställt.

November

Mål: Granska provexemplaren, göra sista justeringar, skicka till tryck, publicera, distribuera, lösa strul.

Deadlines

  • 10:e – Redo att trycka på den stora knappen.
  • 13:e – En uppdaterad pdf-version skickas ut.
  • 30:e – Allt eventuellt strul löst och böcker m m ska vara levererat.

Där har ni det hela. Det är ett tag kvar men tiden går fort och arbetet långsamt – åtmistone bra mycket långsammare än man tror!

Bild: Mime at the Anvil av Arthur Rackham. Beskuren.

Leave a Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *