Frågor som handlingar

By Statens Arkiver - Danish State Archives (Svolderslaget Uploaded by palnatoke) [CC BY-SA 2.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0)], via Wikimedia Commons

Frågor är en stor del av rollspel. Det är nästan tvunget för att skapa en enhetlig bild mellan spelarna. Däremot kan frågor också göra att  spelet flyter på sämre. I improvisationsteater, som för det första inte alls är samma sak som rollspel men ändå är närbesläktat, finns inga frågor skådespelarna emellan. Där ligger fokus på att berättelsen ska flyta på och skådespelarnas bild blir på något sätt enhetlig med tiden.

Jag tycker personligen att flytet i spelet är bland det viktigaste i rollspel. När flytet försvinner tappar spelarna fokus och engagemang. Därför har jag försökt minimera frågorna i varje scen genom att låta frågorna fungera på ett snarlikt sätt som handlingar. Detta är inget nytt koncept utan jag kom i kontakt med det först i Dungeon World där vissa handlingar ger spelaren möjligheten att ställa ett antal frågor till SL. Narrative Control har ett avsnitt med tema Questions as actions som tar upp precis den här mekaniken och olika frågeställningar kring den.

I Fornsaga fungerar frågehandlingar på samma sätt. När en spelare börjar ställa frågor så är SL på inget sätt skyldig att svara på dessa så länge inte spelaren lyckas utföra sitt färdighetsslag för frågehandlingen. Och detta gäller även i strid! Istället för att göra en attack kan en spelare försöka att exempelvis analysera situationen för att försöka hitta ett snabbt slut på striden eller hitta svagheter hos sina motståndare.

Det ska också sägas att frågor på det här sättet blir en avlastning för SL. När en spelare tvingas formulera ett begränsat antal frågor så benar de ut vad som egentligen är det viktiga i sin frågeställning. Och genom sin fråga ger de SL en tydlig indikation på vad som faktiskt är det viktiga för dem som spelare och för deras rollperson.

Frågehandlingar fyller också en annan viktig funktion som inspirationskälla för spelledaren. Just de här frågorna kan leda till att SL tvingas sätta ord på något som hen tidigare inte alls funderat på. Jag har märkt att det är ofta i de här lite pressade situationerna som min hjärna kan göra de mest kreativa språng och ibland leda till något som jag aldrig kunnat föreställa mig på egen hand. Det är charmen med att berätta en historia tillsammans – att den blir till något större än varje spelares individuella insats!

Bild: Svolderslaget av Louis Moe. Beskuren.
By Statens Arkiver - Danish State Archives (Svolderslaget  Uploaded by palnatoke) [CC BY-SA 2.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0)], via Wikimedia Commons

Leave a Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *