Lärandecykeln

Det man teoretiskt sett ägnar sig åt under rollspelsaktiviteten är att utforska. Nyfikenhet och tillfredsställelsen av att upptäcka saker är det som driver aktiviteten. Observera att det inte bara är spelvärlden (och därmed diegesens beståndsdelar) som utforskas utan även spelsystemet.

Figur 7.2 – Lärandecykeln

Detta utforskande sker genom samtalet under rollspelsaktiviteten, och den mentala process man ägnar sig åt när man utforskar och upptäcker saker är lärande. Man lär sig vad som händer i berättelsen, vilka följder ens handlingar får, hur regelsystemet fungerar, hur spelgruppen fungerar m m. Deltagarna befinner sig i själva verket i en konstant lärandecykel. Denna cykel består grovt förenklat av följande steg (se även figur 7.2):

  1. Man har sina referensramar (baserat på tidigare erfarenheter och lärdomar).
  2. Man förutspår vad något ska leda till (baserat på sina referensramar).
  3. Man planerar för hur man ska hantera detta (baserat på vad man har förutspått ska hända).
  4. Man fattar beslut och agerar (enligt planerna).
  5. Man får feedback (i och med konsekvenserna av sitt agerande).
  6. Man reviderar eller befäster sina referensramar (baserat på feedbacken).

Och såhär håller det på under hela tiden spelet pågår. På så sätt är lärandecykeln den mest centrala delen av rollspelsaktiviteten.

Nästa avsnitt: Kommunikation